OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI ON/OFF/SET TARGET

Usługa dotyczy wszystkich samochodów osobowych, dostawczych, użytkowych i ciężarowych. Ogranicznik prędkości można włączyć lub wyłączyć w każdym pojeździe, dodatkowo próg prędkości można zaprogramować na dany pułap, aby pojazd nie był w stanie przekroczyć tej granicy.